ciężarówka

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu.

Transport możemy podzielić ze względu na:

A)przedmiot transportu wyróżnia się:
-transport pasażerski
-transport towarowy

B) środowisko, w którym odbywa się transport:
-transport lądowy ( szynowy, drogowy, przemysłowy, rurociągowy, przewodowy)
-transport wodny (morski i śródlądowy)

C) klasyfikacja rodzajowa wyróżnia się:
-transport kolejowy
-transport samochodowy
-transport morski
-transport śródlądowy
-transport lotniczy
-transport rurociągowy
-transport konny

D) dostępność dla użytkownika wyróżnia się:
-transport publiczny-dostępny jest wszystkim, którzy uiszczą taryfową lub umowna cenę za przewóz i zgodzą się na stosowanie prawnych lub regulaminowych norm przewozowych.
-transport branżowy-dostępny jest tylko dla użytkowników danej branży np. transport górniczy.
-transport własny-obejmuje usługi transportowe wykonywane przez przedsiębiorstwa, instytucje i inne jednostki w celu zaspokojenia własnych potrzeb w tym zakresie.

E) zasięg działania:
-transport krajowy (ogólnokrajowy, regionalny, lokalny)
-transport międzynarodowy (kontynentalny, międzykontynentalny)

F) formę własności:
-transport państwowy
-transport komputerowy
-transport prywatny

G) z punktu widzenia organizacji przewozów:
-transport bezpośredni-jednym środkiem transportu przemieszcza się ładunek z punktu załadowania do punktu wyładunku.
-transport pośredni (łamany-to przewóz tego samego ładunku na określonej trasie z zastosowaniem, co najmniej dwóch środków transportowych tego samego rodzaju, kombinowany-oznacza przewóz ładunku z przeładowaniem i zastosowaniem środków transportu, z co najmniej dwóch rodzajów transportu).

Transport
Przewiń na górę