Transport kolejowy

pociag

Transport kolejowy – odpowiedni do przewozu ładunków masowych (duże partie towarów) na dalekie i średnie odległości, oraz przewozu pasażerów w ruchu masowym na wszystkie odległości, również w ruchu podmiejskim.

Do zalet transportu kolejowego zaliczyć można:
– zdolność przewożenia ładunków masowych przekraczających często zdolność przewozową innych gałęzi transportu
– szybkość w przewozach towarów masowych, przewożonych marszrutowym, regularność przewozów
– stosunkowo niskie koszty jednostkowe przewozu na dalekie odległości.

Transport kolejowy
Przewiń na górę