Transport krajowy

Transport

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Transport możemy podzielić ze względu na: A)przedmiot transportu wyróżnia się:-transport pasażerski-transport towarowy B) środowisko, w którym odbywa się transport:-transport lądowy ( szynowy, drogowy, przemysłowy, rurociągowy, przewodowy)-transport wodny (morski i śródlądowy) C) klasyfikacja rodzajowa wyróżnia się:-transport kolejowy-transport samochodowy-transport morski-transport śródlądowy-transport lotniczy-transport rurociągowy-transport konny […]

Transport kolejowy

Transport kolejowy – odpowiedni do przewozu ładunków masowych (duże partie towarów) na dalekie i średnie odległości, oraz przewozu pasażerów w ruchu masowym na wszystkie odległości, również w ruchu podmiejskim. Do zalet transportu kolejowego zaliczyć można:– zdolność przewożenia ładunków masowych przekraczających często zdolność przewozową innych gałęzi transportu– szybkość w przewozach towarów masowych, przewożonych marszrutowym, regularność przewozów– stosunkowo […]

Przewiń na górę